Varför beröring

Den neurala organisationen.
Hudsinnet är grunden för nervernas utveckling och organisation. Upp till 12 års ålder är hudsinnet barnets viktigaste informations-kanal. Beröring tillgodoser barnets grundläggande behov och understöder dess utveckling på ett positivt sätt. Utan rikligt med positiv beröring tenderar nervsystemet att komma i olag. Genom att stimulera hudens olika känselreceptorer startar olika fysiologiska processer med hormon och signalsubstanser som påverkar människans utveckling, hälsa och välbefinnade.

Anknytning
Barnets livsgrund Genom den positiva beröringen stärks kontakten mellan barn och föräldrar, vårdare och patient. Gränser mellan individer minskar vilket är nödvändigt vi tex mor- barn relation. Trygghetsupplevelsen ökar med över det dubbla om den förmedlas med positiv beröring Anknytningen är en förutsättning för att kunna utveckla självständighet. Många barn som föds med handikapp eller under omständigheter som gör att anknytningen ej blir till behöver hjälp med detta. Spädbarnsmassage kan vara ett sätt för föräldrar och barn att närma sig varandra. I vuxen ålder passar Taktil Beröring utmärkt. Det är aldrig försent att ”knyta an” till någon.

Kroppsuppfattningen
I hudens näst yttersta skikt, Läderhuden, finns beröringsreceptorerna vars främsta uppgift är att ge oss vår kroppsuppfattning.En tydlig karta över vår kropp, de olika kroppsdelarna, var de börjar och slutar. Kroppsuppfattningen ligger till grund för inlärandet, förmågan att ta in och bearbeta information. Med hjälp av kroppsuppfattningen utvecklar vi bl.a. vårt motoriska minne, ”jagupplevelsen” och självkänslan. Kommunikationen Vid stimulering av beröringsreceptorerna i huden ökar kommunikationen mellan hjärnans olika delar.Genom den positiva beröringen får vi tillgång till Oxytocinsystemet som är ett hormon och transmittorsubstans i centrala nervsystemet samt ett blod och nervsystem i hjärnan.Oxytocinet ökar antalet signalsubstanser i hjärnan. Oxytocinet är vårt stora lugn och ro hormon och har en framträdande roll vid anknytningen där närhet och ögonkontakt är första starten till kommunikation.

Näringsupptaget
Sekretion i mag -tarm kanal ökar samt en rad olika fysiologiska processer som är nödvändiga för ett fullgott näringsupptag. Genom forskning vet vi att de för tidigt födda barn som får regelbunden hudstimulering är de barnen som utvecklas och går upp i vikt snabbast.