Vad är taktil beröring

En mjuk och medveten massage av huden som ges med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet, upplevelse och känslor
Arbetsmetoden ger en ökad medvetenhet om beröringens betydelse fšr människans utveckling, hälsa och välbefinnade. Utbildningar i metoden har funnits sedan 1990 och många använder idag Taktil Beröring i sitt dagliga omvårdnadsarbete inom vård och omsorg

Taktil Beröring ett sätt att höja kvaliteten inom vård och omsorg Metoden innebär att med händerna stimulera huden, det taktila sinnet, genom strykningar, ibland tryck och genom att bara hålla/vila händerna på huden

Taktil Beröring är användbar för alla människor i alla åldrar
men framför allt för barn, vuxna och äldre med särskilda behov, ätstörningar, svårt sjuka, medfödda eller förvärvade hjärnskador, autism, koncentrationssvårigheter, reumatiker, fibromyalgi, demens samt vård i livets slutskede.

Taktil/hud stimulans är den grundläggande sinnesupplevelsen barn behöver för att utveckla nervsystem och hjärna.
Hudsinnet är det först utvecklade sinnesorganet och det som finns kvar längst i livet. Ett barn kan överleva utan intryck från syn-, hörsel-, lukt-, och smaksinnena men utan beröring av huden dör det.

Taktil Beröring är en metod som hjälper oss att stanna upp och vara närvarande i ett möte med en annan människa
Som massör i Taktil Beröring ger vi total uppmärksamhet till den vi masserar. Att bli sedd och bekräftad av andra är en förutsättning för att utveckla vår känslomässiga intelligens, självkänsla, empati, trygghet och tilit till andra människor.

– Ett sätt att kommunicera när orden inte räcker –
När ett litet barn är oroligt och gråter tar vi upp det i famnen och tröstar.
Samma behov av tröst, närhet och bekräftelse har alla människor.
Särskilt människor i kris, olycka, eller sjukdom.
Där kan Taktil Beröring vara ett sätt att ge lindring, tröst och bekräftelse. Beröringen ger kontakt med både känseln och känslan, en icke-verbal kommunikation.

Taktil beröring >>
Varför beröring >>