Taktil beröring

Vi vänder oss till dig som arbetar med stressreducering / hantering, människor med särskilda behov som autism, demens, fysiska och psykiska funktionshinder, ätstörningar, m.m.

– Inom skola, rehab, vård, omsorg och som är intresserade av information, forskning och erfarenheter om:

  • Beröringens betydelse
  • Metoden Taktil Beröring
  • Sinnesstimulering
  • Stressreducering

>> Vad är taktil beröring?
>> Varför beröring?