Stressreducering

Lugn och trygghetsupplevelser är en förutsättning för alla människors utveckling och hälsa. Oro, ångest och känslan av att ej kunna påverka sin situation är oerhört stressframkallande.

Taktil Beröring aktiverar kroppens eget lugn och ro system som ger upphov till sänkning av puls och blodtryck samt sänkta nivåer av stresshormonet kortisol. Det betyder att stress motverkas och lugn och avslappning inträder.

Kroppens stora lugn och ro-hormon Oxytocin frisätts vid mjuk hudmassage. Forskning visar att oxytocin lindrar smärta, ger avslappning och lindrar ångest. När vi upplever välbefinnande och avslappning sker en både fysisk och psykisk återhämtning och läknings-processer startar. Huden har en nära koppling till hjärnan och genom lugn beröringsmassage påverkas det parasympatiska nervsystemet som ger impulser som motverkar stress. Parasympatiska impulser är en förutsättning för att vi ska uppleva en återhämtning efter en psykisk eller fysisk ansträngning.

Lugn och ro hjälper hjärnan att sortera, organisera alla sinnesimpulser och ökar koncentrationsförmåga