Jag erbjuder..

  • Utbildningar i Taktil Beröring
  • Fortbildningar I Taktil Beröring

Föreläsningar, kurser och temadagar i:

  • Beröringens betydelse för männinskans utveckling, hälsa och välbefinnande.
  • Taktil Beröring inom vård och omsorg.
  • Att förebygga stress och utbrändhet.
  • Friskvårdsmassage(klassisk massage).
  • Stressreducering (avspänning, meditation, Tai Chi m.

Aktuella utbildningar: >>>>>