Hjärnstress

”En utvecklingsprocess av vår mänskliga potential som omfattar både det världsliga som det andliga. Förändringen börjar ofta med en växande känsla av otillfredsställelse, av brist, av att något saknas. Till slut skickar detta oroande inre tryck oss ut för att söka efter själen”

Av Assagioli ur boken”Själens fem steg”

I mitt arbete som Massage – och Friskvårdsterapeut har jag under åren mött åtskilliga människor med stressrelaterade problem och sjukdomar.

Det finns många olika typer och stadier av stress. Stress är också en känsla och en mycket stark energi. Vi kan bruka den eller bli ”förbrukad” av den, det beror på vår livsinställning, livsstil och valet av vad vi använder energin till.

Om du t ex fortsätter med samma tankemönster och vanor, arbete, sysselsättning, fritidsaktivitet och sociala umgänge år efter år utan att reflektera över om det är vad du vil, l så kommer något att hända som får dig att tänka till (t ex. sjukdom), något som bryter mönstret, eftersom det enda naturliga i naturen är ständig förändring.

Ditt högre jag, din själ och ande knackar dig på axeln och vill att du stannar upp och lyssnar…
Så fort vi går emot våra drömmar och hjärtans önskan, våra ambitioner eller när vi slutar ta hänsyn till vår egen hälsa och lycka på grund av att någon/något annat måste gå före så förbrukas vi av energin och får s.k stressrelaterade problem som kan leda till själslig och fysisk sjukdom.

Varje gång vi ägnar tid och omsorg åt oss själva, vår egen hälsa, lycka eller drömmar så seglar vi lätt på energin. Den driver oss framåt i vår personliga utveckling och ger oss kraft och mod att förändra, vi kallar det ”flow”.

För många människor har utbrändhet och andra typer av hjärnstress inneburit ett enormt kliv i den personliga utvecklingen och ett stort steg närmare sig själv och sitt hjärtas önskan
Chansen att förändra kanske aldrig varit större.

Att man kan få en skada för livet, som tyvärr många hävdar, anser jag kanske inte är en skada i negativ bemärkelse utan en ökad känslighet som följd av egeninsikter. Med ökad känslighet menar jag en mer medveten och djupare kontakt med dig själv och ett rikare känsloliv. Dina reaktioner och svar på olika sinnesimpulser blir tydligare än tidigare.

Givetvis behöver vi professionell hjälp vid stressrelaterade problem av t ex läkare, kurator, psykoterapeut och alternativa terapeuter. Även du som utbildat dig i Taktil Beröring har ett fantastiskt redskap som sänker våra stresshormon och höjer oxytocinnivån i kropp och hjärna. Det är när balansen mellan aktivitet (både fysisk, emotionell och psykisk) och vila blir rubbad och detta pågår under en längre tid som stresshormonen skadar oss och vi blir sjuka både fysiskt och psykiskt, men det är kanske, också, en sund reaktion, en friskfaktor!

Ingenting blir längre som förut efter en tids sjukdom eftersom du inte längre är som förut, men om din strävan är att gå tillbaka till det gamla ”att försöka vara som förut” så underhåller du den inre stressen och du förblir i obalans.

Om du ser förändringen som ett steg närmare dig själv och däri den stora möjligheten att ta reda på vad du vill och vem du är så sker en naturlig självbalansering och läkande processer startar i hjärna och kropp.

Stress har inget att göra med hur du har det utan hur du tar det.

På många sätt har jag mött otillfredsställelsen och stressens olika ansikten. Min personliga uppfattning, som bygger på egna och andras erfarenheter och kunskaper, är att allt växande bygger på ”möten” mellan människor. Kärleksfulla relationer, att bli sedd, förstådd och respekterad är det som startar läkande processer och utvecklar vår mänskliga potential

Är du intresserad och har frågor om stressfysiologi eller hur man arbetar med beröring och stressreducering så kontakta mig gärna på kristina@kbte.com